JONA📜

JONA📜

Ninevé/Assyrië Om het bijbelboek Jona beter te begrijpen helpt het om eerst iets te weten te komen over de stad waar hij naartoe moest. Assur en Ninevé waren de belangrijkste steden van Assyrië. Het Assyrische rijk begon als een klein land in 1354 voor Christus, maar werd steeds groter. Het was een erg wreed volk….

OBADJA📜

OBADJA📜

Kortste bijbelboek Het boek Obadja is het kortste boek uit het Oude Testament, zijn maar 21 verzen. Daarom plaats ik deze keer het hele bijbelboek, zodat je makkelijk de Bijbelteksten kunt meelezen, met wat ik schrijf. Obadja 📜 HSV Vers 1 Het visioen van Obadja. Zo zegt de Heere HEERE over Edom: Een bericht hebben…

HEBREEËN, WEG MET HET OUDE TESTAMENT?📜

HEBREEËN, WEG MET HET OUDE TESTAMENT?📜

Oude Testament⟺Nieuwe Testament Het Oude Testament en het Nieuwe Testament lijken wel twee uitersten of twee hele verschillende Bijbels. Misschien heb je de volgende uitspraken of iets wat daarop lijkt weleens gehoord: Het Oude Testament gaat over een strenge God en het nieuwe Testament over een liefdevolle Jezus Al die wetten in het Oude Testament…

HEBREEËN 11-13📜

HEBREEËN 11-13📜

Indeling Hebreeën Hoofdstuk 1-7 gaat over de verhevenheid van Christus. Hoofdstuk 8-10 gaat over de verhevenheid van het werk van Christus. Dit keer schrijf ik over de laatste drie hoofdstukken. Die zijn praktischer en gaan over het leven als volgeling van Jezus. En de geloofsgetuigen uit het Oude Testament komen langs. Crosspaint – Hebrews 10-13…

HEBREEËN 8-10📜

HEBREEËN 8-10📜

Indeling Hoofdstuk 1 – 7 gaat over de verhevenheid van Christus. Jezus is hoger/belangrijker dan de engelen, hoger dan Mozes en hoger dan Aäron. Hoofdstuk 8 – 10 gaat over de verhevenheid van het werk van Christus. De priesterdienst moest steeds herhaald worden en was niet volmaakt, maar het offer van Jezus was volmaakt. Daar…

HEBREEËN 1-7

HEBREEËN 1-7

Indeling Hebreeën In deze blog heb ik geprobeerd een samenvatting te maken van hoofdstuk 1 – 7 van Hebreeën. Het gaat in deze hoofdstukken over de verhevenheid van Christus. Jezus is hoger/belangrijker dan de engelen, hoger dan Mozes en hoger dan Aäron. Hoofdstuk 8 – 10 gaat over de verhevenheid van het werk van Christus….

POERIMFEEST

POERIMFEEST

Datum Het Poerimfeest wordt precies vier weken voor Pesach gevierd. Dit jaar van donderdagavond 25 februari vrijdagavond 26 februari. Bijbelboek Esther Het Poerimfeest heeft alles te maken het Bijbelboek Esther, waar het gaat over koning Ahasveros/Xeros, Wasti, Mordechai, Haman en Ester. Koning Ahasveros hield een groot feest. Als hij dronken is wil hij de schoonheid van…

6. BALLINGSCHAP EN TERUGKEER NAAR JERUZALEM

6. BALLINGSCHAP EN TERUGKEER NAAR JERUZALEM

Verdeeld Koninkrijk De vorige tekening was van het verdeelde koninkrijk: Israël/10 stammen/Noorden/hoofdstad Samaria Juda/2 stammen/Zuiden/hoofdstad Jeruzalem Het Noordrijk Israël in ballingschap naar Assyrië In het negende jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël weg naar Assyrië. Hij liet hen wonen in Halah en in Habor, aan de rivier Gozan…

5. VERDEELD KONINKRIJK, 10 STAMMEN EN 2 STAMMEN

5. VERDEELD KONINKRIJK, 10 STAMMEN EN 2 STAMMEN

Richteren En de HEERE deed richters opstaan, die hen verlosten uit de hand van hen die hen plunderden. (Richteren 2:16 HSV) Na de dood van Jozua moest er nog land worden veroverd door de Israëlieten. Juda moest voorop gaan in de strijd en overwint een paar belangrijke gebieden. De andere stammen lukt het niet om…