BIJBEL(STUDIE) 📜

Alles wat te maken heeft met God en de Bijbel.

  • Eigen samenvattingen van Bijbelboeken voor de ETS-Bijbelcursus
  • Boekverslag over Bijbels onderwerp
  • Filmverslag over Bijbels onderwerp
  • YouTube filmpje met Bijbelstudie
  • en nog veel meer
APOSTEL & DISCIPEL JOHANNES

APOSTEL & DISCIPEL JOHANNES

Voordat ik een blog schrijf over de brieven van Johannes, wil ik meer weten over de schrijver. Na bijna 4 jaar ETS-Bijbelcursus vind ik dit steeds interessanter. Als je meer…

KLAAGLIEDEREN

KLAAGLIEDEREN

Naam van het boek In de Griekse vertaling van het Oude Testament is dit boek Tranen genoemd. In de Hebreeuwse Bijbel Hoe?! (‘êkâ). Dit is het eerste woord in het…

DE BRIEF VAN JUDAS

DE BRIEF VAN JUDAS

De brief van Judas Het is de kortste brief in de Bijbel. De brief is geschreven door Judas, een broer van Jakobus en Jezus. Het is een onbekende brief, maar…

2 PETRUS

2 PETRUS

Wie schreef de brief en wanneer Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van…

1 PETRUS

1 PETRUS

Dóór wie, áán wie en wanneer geschreven? Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, (1 Petrus 1:1 HSV)…

WIE WAS PETRUS?

WIE WAS PETRUS?

1e en 2e brief van Petrus Over de 1e en 2e brief van Petrus wilde ik gaan schrijven. Maar al snel besefte ik dat het belangrijk is om eerste iets…