Jezus bezat geen enkele bovennatuurlijke kracht?

Johannes 5:19

Jezus bezat geen enkele bovennatuurlijke kracht De tekst uit Johannes 5:19 wordt vaak gebruikt of misbruikt als bewijs dat wij mensen hetzelfde of nog meer kunnen dan Jezus, toen Hij op aarde was. De volgende twee uitspraken zijn van Bill Johnson, uit het boek ‘Wanneer de hemel doorbreekt op aarde’. Veel van zijn volgers zeggen en leren hetzelfde. Jezus bezat geen enkele bovennatuurlijke kracht Hij deed wonderen, krachten en tekenen als een mens met een onbelemmerde relatie met God – en dus niet als God. Als Hij wonderen had gedaan…

Verlangen naar de wederkomst van Jezus?

wederkomst

En de Geest en de bruid zeggen: Kom! Vorige week zondag schreef ik dat het voordeel van online kerkdiensten is, het kunnen bekijken/beluisteren van meerdere diensten per dag. Eén van de diensten die zondag was: ‘En de Geest en de bruid zeggen: Kom!’ van Wim Grandia. Hij stelde de vraag of we verlangen naar de wederkomst van Jezus. Openbaring 22 (HSV) Vers 1 En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam.…

Bijbelboek PREDIKER

prediker

Salomo De woorden van Prediker, de zoon van David, koning in Jeruzalem (Prediker 1:1 HSV) Het Hebreeuwse woord ‘Qohelet’ is een titel voor iemand die het volk leiding geeft of onderwijst en kan worden vertaalt met ‘Prediker’. Prediker was nakomeling van David, koning in Jeruzalem en volgens vers 12 koning over Israël. Daarom is het waarschijnlijk Salomo die dit Bijbeboek schreef, al staat zijn naam niet in het boek. Salomo was veertig jaar koning over Israël en stond bekend om zijn wijsheid en rijkdom. Hij was al oud toen hij…

Bijbelboek SPREUKEN

prediker

Schrijver De meeste Spreuken (3000) komen van Salomo. In hoofdstuk 1:1, 10:1 en 25:1 wordt hij genoemd als schrijver, maar ook staan er Spreuken van Agur (30:1) en Lemuël (31:1) in dit Bijbelboek. Wijsheid Spreuken zijn een vorm van dichtkunst, een vorm die makkelijk te onthouden is. Het boek Spreuken valt net als Job, Prediker en een paar Psalmen onder de wijsheidsliteratuur van het Oude Testament. Er zijn overeenkomsten met filosofische wijsheid, maar Bijbelse wijsheid is praktischer en wordt gekoppeld aan Gods wet en ontzag voor God. Spreuk Het eerste…

Bijbelboek GALATEN

Galaten

Inleiding Veel van wat Paulus later in de Romeinenbrief schrijft, vinden we ook al in de Galatenbrief. Het gaat in beide brieven om ‘Wet of genade’. Thema’s in de brief zijn: het apostelschap van Paulus, de rol van de wet, en de rol van de Heilige Geest. Er valt weer veel meer over te schrijven, deze blog is alleen een basis. Luther zei over de Galatenbrief “Dit is mijn brief. Hiermee ben ik getrouwd”. John Bunyan zei “De Bijbel staat op de eerste plaats, maar dan geef ik de voorkeur…

Bijbelboek ROMEINEN 12-16

ROMEINEN

INDELING VAN DE ROMEINEN-BRIEF De brief van Paulus aan de Romeinen kan ingedeeld worden in vier gedeeltes: Romeinen 1-4 Het evangelie van zonde en genade en geloof Romeinen 5-8  Hoop als gevolg van de rechtvaardiging door geloof Romeinen 9-11 Het evangelie vervult Gods belofte aan Israël Romeinen 12-16 De praktijk van het leven als christen In het laatste gedeelte gaat het over de praktijk van het leven als christen. Paulus bespreekt meerdere aspecten van een leven als gelovige: in de kerk, in de wereld, als zwakke en sterke christenen. Crosspaint…

Bijbelboek ROMEINEN 9 – 11

ROMEINEN

Indeling van de Romeinen-brief De brief van Paulus aan de Romeinen kan ingedeeld worden in vier gedeeltes en dit is het derde gedeelte. Het gaat over de spanningen die er waren in de gemeente van Rome tussen Joden en heidenen. Romeinen 1-4 Het evangelie/zonde/geloof Romeinen 5-8  Hoop als gevolg van de rechtvaardiging door geloof Romeinen 9-11 Het evangelie vervult Gods belofte aan Israël Romeinen 12-16 Het evangelie brengt eenheid in de kerk Crosspaint – Romans 9-11 in a Nutshell – Israel & The Church Romeinen 9 – 11 Centraal in…