Categorie: BIJBEL(STUDIE) 📜

HEBREEËN 8-10📜

Indeling Hoofdstuk 1 – 7 gaat over de verhevenheid van Christus. Jezus is hoger/belangrijker dan de engelen, hoger dan Mozes en hoger dan Aäron. Hoofdstuk 8 – 10 gaat over de verhevenheid van het werk van Christus. De priesterdienst moest steeds herhaald worden en was niet volmaakt, maar het offer...

HEBREEËN 1-7📜

Indeling Hebreeën In deze blog heb ik geprobeerd een samenvatting te maken van hoofdstuk 1 – 7 van Hebreeën. Het gaat in deze hoofdstukken over de verhevenheid van Christus. Jezus is hoger/belangrijker dan de engelen, hoger dan Mozes en hoger dan Aäron. Hoofdstuk 8 – 10 gaat over de verhevenheid...

ACHTERGROND VAN HET BIJBELBOEK HEBREEËN📜

Brief of preek de Hebreeën Hebreeën wordt soms het vijfde evangelie genoemd. De eerste vier evangeliën gaan over het werk van Jezus op aarde en Hebreeën over het werk van Jezus in de hemel. ‘Handboek bij de Bijbel’ noemt Hebreeën: een aanvulling van de brief van Paulus aan de Romeinen...

POERIMFEEST

Datum Het Poerimfeest wordt precies vier weken voor Pesach gevierd. Dit jaar van donderdagavond 25 februari vrijdagavond 26 februari. Bijbelboek Esther Het Poerimfeest heeft alles te maken het Bijbelboek Esther, waar het gaat over koning Ahasveros/Xeros, Wasti, Mordechai, Haman en Ester. Koning Ahasveros hield een groot feest. Als hij dronken is...

6. BALLINGSCHAP EN TERUGKEER NAAR JERUZALEM

Verdeeld Koninkrijk De vorige tekening was van het verdeelde koninkrijk: Israël/10 stammen/Noorden/hoofdstad Samaria Juda/2 stammen/Zuiden/hoofdstad Jeruzalem Het Noordrijk Israël in ballingschap naar Assyrië In het negende jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël weg naar Assyrië. Hij liet hen wonen in Halah en in...

5. VERDEELD KONINKRIJK, 10 STAMMEN EN 2 STAMMEN

Richteren En de HEERE deed richters opstaan, die hen verlosten uit de hand van hen die hen plunderden. (Richteren 2:16 HSV) Na de dood van Jozua moest er nog land worden veroverd door de Israëlieten. Juda moest voorop gaan in de strijd en overwint een paar belangrijke gebieden. De andere...

3. VAN EGYPTE NAAR HET LAND KANAÄN

Wat een eind lopen! Mijn kinderen vinden het best lachwekkend dat ik aan de keukentafel landkaartjes aan het kleuren ben. Maar gisteren bekeek er een de tekening van Mozes. Ze vroeg zich even af waarom die ‘lus’ in de reis ook alweer was, bij Kades-Barnea en zei toen: Besef wat...

2. JAKOB EN JOZEF

Jakob en Jozef De volgende twee landkaarten die ik vanmiddag heb gemaakt gaan over Jakob en zijn zoon Jozef. Helemaal zelfgemaakt zijn de landkaarten niet. Ik heb een lege kaart gebruikt die ik kon inkleuren, dat was al moeilijk genoeg voor mij. Maar het is wel een goede manier om...

1. ABRAHAM, VAN UR NAAR KANAÄN

Chronologie Na 4 jaar ETS kan ik de Bijbelboeken weer uit mijn hoofd opzeggen. Het onthouden van de datums van belangrijke gebeurtenissen vind ik nog lastig en met namen op chronologische volgorde zetten scoor ik niet hoog op een tentamen. Aan de lessen, samenvattingen en PowerPoints ligt het niet, want...