BIJBEL(STUDIE)📜

BIJBEL(STUDIE) 📜

Samenvattingen van Bijbelboeken en andere blogberichten over God en de Bijbel

Peter Halldorff
BIJBEL(STUDIE) 📜 BOEK, FILM OF PODCAST 📚

Peter Halldorff over charismata en de gemeente

Peter Halldorff In het Nederlands Dagblad stond vorig jaar dit interview en op CIP.nl vond ik nog een artikel over Peter Halldorff. De voorganger van de pinksterbeweging in Zweden. Hij wordt ook wel ‘Pinkstermonnik’ genoemd. De combinatie ‘Pinkster’ en ‘monnik’ vind ik wel interessant. Vorige zomer kocht ik zijn boek ‘Vol van de Geest, Hoe […]

Lees verder
Missie van Paulus & 2 KORINTHE
BIJBEL(STUDIE) 📜

2 KORINTHE📜DE MISSIE VAN PAULUS

2 Korinthe, filmpje ‘The Bible Project’ Schrijver en achtergrond Paulus schreef deze brief aan Korinthe, vanuit Macedonië, die ook bedoeld was voor alle christenen in heel Achaje. De gemeente in Korinthe heeft hem veel zorgen bezorgd en hij schreef hen vier keer. Deze brief schreef hij na de 1e brief en waarschijnlijk is daartussen nog […]

Lees verder
1 KORINTHE
BIJBEL(STUDIE) 📜

1 KORINTHE📜DE TIJD VAN PAULUS

The Bible Project – 1 Corinthians Schrijver en achtergrond van de brief Paulus schreef waarschijnlijk vier brieven aan de gemeente in Korinthe. Vóór 1 Korinthe schreef hij een andere brief, tussen 1 en 2 Korinthe schreef hij de (tranen)brief. 1 Korinthe schreef hij vanuit Efeze, waar hij langere tijd verbleef, waarschijnlijk in het jaar 54 […]

Lees verder
JOHANNES
BIJBEL(STUDIE) 📜

JOHANNES EVANGELIE

Filmpje ‘The Bible Project’ Schrijver De schrijver verwijst naar zichzelf als ‘de discipel die Jezus liefhad’ en als ooggetuige. Er zijn meerdere teksten waaruit is af te leiden dat Johannes de schrijver is van dit evangelie: En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus liefhad, die ook tijdens het avondmaal tegen […]

Lees verder
LUKAS
BIJBEL(STUDIE) 📜

LUKAS📜EVANGELIE

Filmpjes over Lukasevangelie Schrijver/bronnen/achtergrond Lukas is de schrijver van het Lukas-evangelie en het boek Handelingen. Het Lukas-evangelie eindigt met de Hemelvaart en Handelingen begint ermee. Het evangelie is eerst geschreven, want Lukas noemt het zijn eerste boek (Handelingen 1:1). Lukas was een reisgenoot en medewerker van Paulus, op zijn zendingsreizen. Hij was arts en waarschijnlijk […]

Lees verder
BIJBELSE GENRES
BIJBEL(STUDIE) 📜

BIJBELSE GENRES

Literaire genres in de Bijbel De Bijbel kun je zien als een bibliotheek met veel boeken en geschriften, die elk een eigen kenmerken hebben. Al die 66 verschillende boeken, verschillende auteurs, in verschillende tijdsperioden, dragen bij aan het geheel van de Bijbelse boodschap. Het grote verhaal van de Bijbel wordt ook wel de heilsgeschiedenis genoemd. De […]

Lees verder
RUTH
BIJBEL(STUDIE) 📜

RUTH

BibleProject – Ruth Achtergrond, schrijver en datering Richteren vond ik een heftig Bijbelboek om te lezen, maar daarna komt Ruth. Ruth is in dezelfde tijd van de richters geschreven, maar dit is een positief verhaal over mensen die trouw zijn aan God en zijn wetten. Het boek is pas in de tijd dat er koningen […]

Lees verder
RICHTEREN
BIJBEL(STUDIE) 📜

RICHTEREN

Richteren, filmpje ‘Bible Project’ Achtergrond, schrijver en datering Deze periode begint na de dood van Jozua, die leiding gaf bij de verovering van het land Kanaän. De laatste richter (Simson) leefde niet lang voor de koningentijd. Het was een tijd zonder centraal gezag en in Richteren 17:6 staat “In die dagen was er geen koning […]

Lees verder
JOZUA
BIJBEL(STUDIE) 📜

JOZUA

Bible Project – Joshua Achtergrond Het Bijbelboek Jozua is een vervolg op Deuteronomium. Mozes is gestorven, net voor de intocht in Kanaän. Jozua is de nieuwe leider van het volk. De 5 boeken van Mozes (Genesis, Exodus, Leviticus, Deuteronomium en Numeri) vormen de Thora, het centrum van het Woord van God, die de Israëlieten leerde […]

Lees verder
DEUTERONOMIUM
BIJBEL(STUDIE) 📜

DEUTERONOMIUM

Deuteronomium, filmpje ‘Bible Project’ Achtergrond Het boek Deuteronomium bevat de toespraak die Mozes sprak tot  Israël. Aan het einde van de reis van 40 jaar in de woestijn. Het was kort voor zijn dood. In Exodus, Leviticus en Numeri lezen we steeds: “en God zei tegen Mozes” en Mozes schreef de woorden op. In Deuteronomium […]

Lees verder