HET HEILSPLAN VAN GOD (PLAATJES)

Plaatjes De laatste jaren heb ik veel geschreven en geleerd over de Bijbel. Met hulp van de ETS-Bijbelcursus heb ik driekwart van de Bijbel gelezen en weet ik de verhalen beter te plaatsen in het geheel van de Bijbel, in het plan van God. Heilsplan van God Deze keer wil ik niet teveel schrijven, maar gebruik ik tekeningen en plaatjes die ik in 2015 begon te maken in een Bijschrijfbijbel. De plaatjes beelden het heilsplan van God uit. De Bijbelverhalen die te maken hebben met de komst en de wederkomst…

ABRAHAM GEZIEN?

Abraham

Mijn man is 50 jaar geworden! Vandaag is mijn man 50 jaar geworden! Iets waar ik dankbaar voor ben. Hij zorgt al jaren zo goed voor mij en voor onze kinderen en ik hou van hem. Op zijn werk is een grote Abraham pop neergezet, leuk is dat! Ik houd het bij een vaandel, slingers en wat ballonnen. Waarom eigenlijk, omdat ik het ‘niet zo gewend’ ben, zo’n pop. Niet mee opgevoed zeg maar. Toch ben ik nu wel benieuwd waar de Abraham pop en de uitdrukking ‘Abraham gezien’ vandaan…

HET EINDE VAN ETS-JAAR 2, CONTEXT EN DAVID PAWSON

David Pawson

Jaar 2 ETS-Bijbelcursus Vorige week schreef ik over het Bijbelboek Filippenzen. Over een paar weken heb ik tentamen en dat is dit ETS-cursusjaar alweer voorbij. Dit is mijn derde jaar van de ETS, het duurt vier jaar, dus ik heb nog één jaar te gaan. Dit jaar heb ik les gehad over: 1 & 2 Samuël, 1 & 2 Koningen, 1 & 2 Kronieken, Psalmen, Job, Spreuken, Prediker, Hooglied, Lucas, Handelingen, Romeinen, Galaten, Filippenzen en een themales over Bijbelvertalingen. God beter leren kennen Ik ben nog steeds zo blij met…

Bijbelboek FILIPPENZEN

Filippenzen

Handelingen 16:11-40 Voor dat je de brief van Paulus aan de Filippenzen leest, is het handig om eerst Handelingen 16:11-40 te lezen. Daar lees je de achtergrond van de brief. De stad Filippi De stad Filippi lag in het Noorden van Griekenland. In 31 v. Chr. werd de stad een Romeinse kolonie. De regering en de cultuur in de stad waren Romeins. Paulus in Filippi Paulus heeft de gemeente in Filippi zelf gesticht, tijdens zijn 2e zendingsreis. Hij krijgt een visioen waarin hem duidelijk gemaakt wordt dat hij de boot…

GEEN OPWEKKING ZONDER ISRAËL

Opwekking

Pinksterconferentie ‘Opwekking’ Al jaren gaan we als gezin naar de Pinksterconferentie ‘Opwekking’ in Biddinghuizen. Op mijn ‘Groeiblog’ staan berichtjes hierover van de laatste 5 jaar dat we gingen. Vanwege de coronacrisis is de Pinksterconferentie dit jaar digitaal. We missen de gezelligheid van het evenemententerrein met de vele mensen. Het voordeel van digitaal is dat je op je eigen tijd kunt kijken/luisteren en eventueel nog eens. Israël Ik kijk terug en bedenk naar welke hoofdprogramma’s en seminars we zijn geweest. We zijn nog nooit naar een seminar over Israël geweest. Zeker…

THEOLOGIE EN DE LIEFDE VOOR GOD

theologie

Wat is theologie? Het woord theologie kan afgeleid worden van twee Griekse woorden: theos (God) logos (woord) Theologie is dus het spreken of nadenken over God. Net zoals ‘biologie’ het wetenschappelijk spreken over het leven (bios) is. Theologie niet belangrijk? Soms hoor ik mensen praten over theologie alsof het een vies woord is. Onze persoonlijke beleving lijkt belangrijker te zijn, dan de waarheid en theologie wordt steeds minder belangrijk. We leren God kennen door Hem te ervaren, zegt men dan en niet door Bijbelkennis en theologie. Geestelijk leven en theologie…

Bijbelboek HOOGLIED

Hooglied

Lied der liederen Hooglied, van Salomo (Hooglied 1:1 NBV) De Hebreeuwse naam van dit Bijbelboek is ‘lied der liederen’. Het gaat om een heel bijzonder lied blijkt uit deze naam.  De uitdrukking is te vergelijken met ‘Koning der Koningen’ of ‘ijdelheid der ijdelheden’. Van Salomo? In de Hebreeuwse Bijbel staat: Het lied der liederen, welke is ‘le shlomo’. ‘Le’ kan betekenen: ‘van’, ‘door’, ‘aan’, ‘over’, ‘volgens’, ‘betreffende’ of ‘naar analogie van’. Lang is gedacht dat Salomo de schrijver is, maar dit hoeft dus niet zo te zijn. Je kunt je…