BIJBEL(STUDIE)📜

BIJBEL(STUDIE) 📜

Samenvattingen van Bijbelboeken en andere blogberichten over God en de Bijbel

BIJBEL(STUDIE) 📜

KLAAGLIEDEREN

Naam van het boek In de Griekse vertaling van het Oude Testament is dit boek Tranen genoemd. In de Hebreeuwse Bijbel Hoe?! (‘êkâ). Dit is het eerste woord in het boek en in hoofdstuk 2 en 4. Het Engelse woord Lamentations komt van het Latijnse woord voor Tranen. De Nederlandse naam Klaagliederen staat niet in […]

Lees verder
BIJBEL(STUDIE) 📜

DE BRIEF VAN JUDAS

De brief van Judas Het is de kortste brief in de Bijbel. De brief is geschreven door Judas, een broer van Jakobus en Jezus. Het is een onbekende brief, maar wel heel boeiend. Er staan bijzondere dingen in, zoals de woordenwisseling tussen aartsengel Michaël en de duivel over het lichaam van Mozes. Het is scherp […]

Lees verder
2 PETRUS
BIJBEL(STUDIE) 📜

2 PETRUS

Wie schreef de brief en wanneer Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus: (2 Petrus 1:1 HSV) Omdat de stijl van de brief heel anders is dan de eerste brief, hebben sommige […]

Lees verder
1 Petrus
BIJBEL(STUDIE) 📜

1 PETRUS

Dóór wie, áán wie en wanneer geschreven? Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, (1 Petrus 1:1 HSV) Net als in 1 Petrus 2:11, Genesis 23:4, Psalm 39:13, Handelingen 7:6 en Hebreeën 11:13 worden de gelovigen vreemdeling en bijwoner genoemd. Gelovigen woonden in […]

Lees verder
petrus
BIJBEL(STUDIE) 📜

WIE WAS PETRUS?

1e en 2e brief van Petrus Over de 1e en 2e brief van Petrus wilde ik gaan schrijven. Maar al snel besefte ik dat het belangrijk is om eerste iets meer over Petrus te weten. Dan zijn de brieven beter te begrijpen. Vandaar, eerste een blogje over Petrus. Petrus aan Jezus voorgesteld Simon Petrus groeide […]

Lees verder
hoop
BIJBEL(STUDIE) 📜

OORDEEL ÉN HOOP 📜 JEREMIA 50-52

Oordeel over Babel De vorige keer schreef ik over het oordeel van God over de heidenvolken. De twee grootste rijken in de tijd van Jeremia waren Egypte en Babel. Als eerste wordt in Jeremia de oordeelsprofetie over Egypte beschreven en als laatste over Babel. De Heer zegt: ‘Babyloniërs, jullie hebben mijn land leeggeroofd. O, wat […]

Lees verder
hoop
BIJBEL(STUDIE) 📜

JEREMIA 46-51 📜 GODS OORDEEL OVER DE HEIDENVOLKEN

Negen heidenvolken Jeremia 46-52 bevat profetieën van oordeel over de heidenvolken, de volken rondom Juda. Ze zijn geschreven in de vorm van gedichten. David Pawson schrijft dat het herstel van Juda zal samenvallen met het oordeel over iedereen, die Juda problemen heeft bezorgd. In Jeremia 50 waar het gaat over het oordeel over Babel, staat […]

Lees verder
hoop
BIJBEL(STUDIE) 📜

HET OORDEEL VAN GOD OVER JUDA 📜 JEREMIA 34-45

Eerlijk gezegd lijkt er geen eind te komen aan het boek Jeremia. Deze keer gaat het over het einde van Juda en de val van Jeruzalem. Over de trouw van God en de ontrouw van Juda. Het gaat over de tijd kort voor (hoofdstuk 34-36), tijdens (hoofdstuk 37-39) en na (hoofdstuk 40-45) de val van […]

Lees verder
hoop
BIJBEL(STUDIE) 📜 ISRAËL 🇮🇱

TROOSTBOEK 📜 JEREMIA 30-33

Troostboek Hoofdstuk 30-33 wordt wel het troostboek van Jeremia genoemd, omdat hier de hoop centraal staat, terwijl in de rest van het boek vooral veel oordeelsprofetieën staan. Hoofdstuk 30 en 31 bevatten profetieën over het heil in de toekomst. In hoofdstuk 32 en 33 staat het verhaal van het stuk land dat Jeremia moet kopen […]

Lees verder
hoop
BIJBEL(STUDIE) 📜

HET JUK VAN BABEL 📜 JEREMIA 26-29

Jeremia 26-29 Jeremia predikt tegen het geloof dat het bestaan van de tempel God goedkeuring over Juda inhoudt (hs. 26), dat Babel nooit Juda zal bezetten (hs. 27), dat het spoedig met Babels macht zal zijn gedaan (hs. 28) en dat de ballingschap gauw voorbij zal zijn (hs. 29). (HSV-Studiebijbel pag. 1256) Indeling Het is […]

Lees verder