BIJBEL(STUDIE)📜

BSSM-STUDENTEN GERIDDERD

Knighting students with a sword

Na elk leerjaar worden BSSM-studenten die aan alle voorwaarden hebben voldaan geridderd door Bill Johnson en Kris Vallotton. Als je een BSSM-student kent heb je vast weleens een foto hiervan (en het diploma) voorbij zien komen op social media. Ik ben nieuwsgierig naar de betekenis hiervan. Waarom doen ze dit op deze manier?

7/06/21 Facebook – BSSM Redding
Oudere foto van ‘knighting’ BSSM-student
Ben Fidzgerald geridderd door Bill Johnson en Kris Vallotton

Geridderd worden

De ceremonie van het ‘ridderen’ is al oud. De vorm varieert van een omhelzing om de nek tot het tikken met de platte kant van een ridderzwaard op de schouders.

Wikipedia – Koning Jan II van Frankrijk in een ceremonie van “adoubement”, miniatuur uit het begin van de 15e eeuw
Wikipidia – De lofbetuiging (1901), door Edmund Leighton

In 2009 werd Marco Kroon door koningin Beatrix tot ridder geslagen. Niet met een zwaard, maar met de palm van de hand op de schouder.

Wikipedia – Kroon wordt door koningin Beatrix tot ridder geslagen

Ridderzwaard

Soms wordt dus een ridderzwaard gebruikt bij een inhuldiging van een vorst. Bij de inhuldiging van koningin Elizabeth II werd bijvoorbeeld het zwaard van haar vader George VI gebruikt.

Ben Fitzgerald

Wat is betekenis van het ridderen van BSSM-studenten nu? Op deze afbeelding geeft iemand het antwoord als reactie op een vraag hierover en Ben Fitzgerald lijkt dit te bevestigen, want hij reageert positief. Het heeft iets te maken met het leger van Joël uit Joël 2 en de Ridders van Malta.

Dit is een inbedrijfstellingsceremonie waarbij afgestudeerden worden toegelaten tot Joel’s leger. De ceremonie lijkt erg op wat te zien is in de initiatie van de Ridders van Malta. Ricky Joyner zit in de Ridders van Malta.

Facebook – Bethel Church ‘Knights’ Their Graduates?

Joel’s Army

Joel’s Army (Joël’s leger) wordt ook wel genoemd Manifest Sons of God (geopenbaarde zonen van God) en is de leer van de NAR (New Apostolic Reformation). Volgens hen wordt in Joël 2 de opkomst van een kerkelijk leger voorspeld, geleid door apostelen en profeten.

Gelovige zonen en dochters van God zullen deel uitmaken van een leger dat grotere wonderen zal doen dan de apostelen en profeten en zelfs dan Jezus. Dat kennen we natuurlijk van de NAR. Maar minder bekend is dat sommigen in de NAR met Joël’s Army een letterlijk kerkelijk leger bedoelen. Zij verwijzen naar Joël 2:1-11. Onder andere Bob Jones, Bill Hamon, Todd Bentley en Rick Joyner leren deze letterlijke opvatting van Joël’s Army.

Rick Joyner en ‘Ridders van Malta’

Rick Joyner is de oprichter van MorningStar Ministries. In 1988 trad hij toe tot de Order of Saint John (Orde van St. John) oftewel Knights of Malta (Ridders van Malta). Op de website van MorningStar Ministries zegt hij hier zelf over:

 Ik zag veel parallellen in de geschiedenis van de Ridders van Malta, die ook wel de Orde van St. John (OSJ) worden genoemd, met wat mij profetisch was getoond in het visioen dat mij werd gegeven over de komende oogst en de strijd die een groot deel van de wereld te wachten stond.

Toen werd mij getoond dat de Heer een overblijfsel van ware ridders van de OSJ had bewaard omdat ze een doel hadden in de grote laatste dag strijd tussen licht en duisternis. Op een dag bad ik zelfs dat ik, hoewel ik nooit aardse eer of titels had gewenst, een van deze ridders zou willen worden. Na dit gebed leek het alsof er nauwelijks een maand voorbijging of profetische mensen begonnen te zeggen dat ze hadden gezien dat ik door de Heer werd geridderd. (Rick Joyner)

BSSM

Na dit alles is het me iets duidelijker, waarom BSSM-studenten na ieder leerjaar geridderd worden. Het doel van BSSM is namelijk geestelijke strijders te maken van de studenten, die zo het Koninkrijk van God op aarde zullen brengen.

Break Every Chain – Bethel Live Worship

Bronnen

2 thoughts on “BSSM-STUDENTEN GERIDDERD

    1. Dat vraag ik me ook af. Het lijkt in ieder geval erg bijzonder om door Bill en Kris geridderd te worden. Vaak ook jonge mensen natuurlijk, die tegen hen opkijken.

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: