LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

Brief van Kris Vallotton over New Age

Brief van Kris Vallotton

Vorige week kreeg ik deze mail van Kris Vallotton. Hij schrijft het volgende over New Age:

Brief Kris Vallotton over New Age

Angst?

Kris zegt in de brief en in het artikel ‘WHY EVERY CHRISTIAN HAS A SPIRIT GUIDE’ bang te zijn dat christenen een spirituele ervaring afbakenen, op basis van angst. Volgens Kris leggen sommige christenen Matteüs 24:24 zo uit dat ALLE profeten in de laatste dagen vals zijn en beschouwen ze daarom ALLE tekenen en wonderen als vals. Veel spirituele ontmoetingen zijn volgens hem een verdraaiing van iets dat door God is geschapen. Dus veel dingen uit New Age komen van de satan, maar satan heeft ze gestolen en christenen moeten ze herontdekken.

Het lijkt een trucje om mensen met (kritische) vragen over zijn theologie weg te zetten als ‘angstig voor’. Het is niet de eerste keer dat ik dit ergens lees of hoor. Ook vraag ik me af of God van ons vraagt om occulte dingen uit New Age moeten gebruiken om Hem te aanbidden. In het Oude Testament strafte God het volk Israël juist steeds, wanneer ze heidense gebruiken overnamen van de omringende volken.

Kracht

Want het Koninkrijk van God bestaat niet in woorden, maar in kracht (1 Korinthe 4:20 HSV).

En mijn spreken en mijn prediking bestonden niet in overtuigende woorden van menselijke wijsheid, maar in het betonen van geest en kracht (1 Korinthe 2:4 HSV).

Deze teksten worden vaak geciteerd door Kris Vallotton, Bill Johnsen en anderen. Zonder de kracht die zij bedoelen, blijft er volgens Kris Vallotton een passieve, verlamde en machteloze kerk over. Niet alleen woorden, maar ook kracht hebben we nodig om levens te veranderen.

In de StudieBijbelOnline lees ik dat Paulus in 1 Korinthe 4:20 spreekt over de huidige aanwezigheid van het Koninkrijk; zij wordt gekenmerkt door het openbaar worden van de kracht van de Heilige Geest in tekenen, wonderen en vooral levensvernieuwing.

Bij het ‘betonen van geest en kracht in 1 Korinthe 2:4 moeten we niet denken aan ‘tekenen en wonderen’ die de prediking van Paulus bevestigen, maar aan de kracht van de Heilige Geest, die de Korintiërs hebben ervaren toen ze tot geloof kwamen en met de Geest werden vervuld (vgl. Gal.3:2; Heb.2:4). Paulus spreekt in vers 3 over zijn komen in zwakheid.

Trances

Kris stelt de vraag of trances christelijk zijn of New Age. Hij zegt dat de apostel Petrus in trance raakte en citeert Handelingen 11:5 “Ik was in de stad Joppe aan het bidden en zag in geestvervoering een visioen” (HSV) en Handelingen 22:17 “En het overkwam mij, toen ik in Jeruzalem teruggekeerd was en in de tempel bad, dat ik in geestvervoering raakte”.

De StudieBijbelOnline verwijst bij deze teksten naar de uitleg van Handelingen 10:10. Daar staat dat we deze geestvervoerig we niet mogen vergelijken met de moderne begrippen extase of trance. Deze laatste zijn namelijk toestanden van beperkt bewustzijn, meestal teweeggebracht met behulp van bewustzijnsverdovende handelingen of middelen (drugs, dans, eindeloos herhaalde gebeden of geluiden, meditatie). De ekstasis die hier wordt bedoeld, is een toestand, waarin de mens bij vol bewustzijn door de Heilige Geest wordt vrijgemaakt van zijn lichamelijke beperkingen (vgl. 2Kor.12:2,3) en in staat wordt gesteld tot bovenzintuigelijke waarneming.

Verlangen naar?

Moeten we verlangen naar een bovennatuurlijke ervaring zoals Kris die beschrijft? Zou het ons echt dichter bij God brengen, door gebruik te maken van New Age-praktijken?

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

2 gedachten over “Brief van Kris Vallotton over New Age”

%d bloggers liken dit: