LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

Boekverslag – ‘Adieu!’ (2)

manipulatie

Adieu!

In oktober schreef ik over het boek ‘Adieu!’ De eerste twee hoofdstukken gaan over manipulatie en schadelijk leiderschap en zijn vooral feitelijk. Ik wil nog een klein stukje delen over de volgende hoofdstukken, die gaan over de emotionele verwerking hiervan.

Vier fasen tabel

In het boek staat een tabel met de vier fasen van het scheidingsproces. In oktober kopieerde ik deze tabel en kleurde alles van één fase dezelfde kleur.

Vier fasen van het scheidingsproces
Vier fasen van het scheidingsproces

Vandaag bekeek ik na maanden de tabel opnieuw en bedacht dat ik ook verticaal kan kleuren, met dezelfde kleur. Zo zie je waar je vandaan komt, waar je nu zit en wat komt, dat geeft hoop!

Verticaal gekleurde fasen, geeft hoop!

Emoties

Een paar dingen uit het boek over emoties:

  • Het is gezond om tijd te nemen om je verdriet te verwerken. Wees eerlijk over je verdriet, teleurstellingen en pijn. Door te treuren ga je beter het verschil zien tussen donker en licht.
  • Om tot een oplossing te komen, moet er worden gesproken over conflicten. Maar de machtsverhoudingen in een gemeente kunnen zo scheef zijn dat een gelijkwaardig gesprek niet mogelijk is en er zitten vaak negatieve consequenties aan. Als je geen enkele inspraak hebt in een gemeente, blijft een gevoel van leegte en machteloosheid bestaan.
  • Dit roept verschillende emoties op. Schaamte, omdat boosheid fout zou zijn. Zolang men zich aanpast aan de groep is er goedkeuring, anders komt er afwijzing. Boosheid is vaak een van de eerste emoties en is niet fout, maar juist nuttig. Elsemarieke noemt het een soort opstandingskracht, je trekt een grens en het zet je aan tot het maken van nieuwe keuzes.
  • Jezus leert ons om te vergeven. Vergeven is moeilijk als kerkleiders vinden dat hen niets te verwijten valt. Meer kennis en gevoelens over manipulatie en geestelijk misbruik kunnen je bitter en cynisch maken, daarom is vergeving nodig. Dit kost tijd.

Bergrede – Mattheüs 5:3-12 (HSV)

In ieder hoofdstuk van het boek wordt de Bergrede aangehaald en ook mij geeft het troost. Wanneer je vertrekt uit een gemeente zet je jezelf buiten spel. Er kan van alles over je gezegd worden en jij wordt niet gehoord, dat is moeilijk. Herstel van manipulatie is een pijnlijk proces, maar God is erbij, Hij kent je hart.

Zalig [zijn] de armen van geest, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig [zijn] zij die treuren, want zij zullen vertroost worden.
Zalig [zijn] de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven.
Zalig [zijn] zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden.
Zalig [zijn] de barmhartigen, want aan hen zal barmhartigheid bewezen worden.
Zalig [zijn] de reinen van hart, want zij zullen God zien.
Zalig [zijn] de vredestichters, want zij zullen Gods kinderen genoemd worden.
Zalig [zijn] zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.
Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u [geweest zijn.]

Literatuur

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: