BIJBEL(STUDIE)📜

NAHUM 📜

Vervolg op Jona

Het bijbelboek Nahum is eigenlijk een vervolg op het bijbelboek Jona. In 770 voor Christus werd Jona als profeet naar Ninevé gestuurd om de mensen te waarschuwen voor het oordeel van God en 150 jaar later sprak Nahum tot hen dat de stad vernietigd zou worden. In de tijd van Jona toonde de bewoners van Ninevé berouw en spaarde God hen nog, maar bij Nahum was dat niet meer het geval.

Een kort historisch overzicht van het Assyrische rijk en Ninevé:

  • Het Assyrische rijk begon als een klein land in 1354 voor Christus, maar werd steeds groter.
  • Jona moest in 770 voor Christus naar Ninevé om de mensen tot bekering te roepen.
  • Het berouw van Ninevé duurde tot 745 voor Christus met koning Tiglath-Pileser III.
  • In 722 voor Christus versloeg Assyrië het Noordrijk en werden zij in ballingschap gevoerd.
  • Nahum profeteert in 620 voor Christus het oordeel over Ninevé.
  • In 612 voor Christus werd Assyrië verslagen door de Babyloniërs en werd Ninevé verwoest.

Datering

De profetie van Nahum ligt tussen 663 en 612 voor Christus. Hoofdstuk 3:8-10 gaat over de ondergang die al had plaatsgevonden, van Thebe (663 v. Chr.) en hij voorzegd de ondergang van Ninevé, iets wat in de toekomst zou gebeuren (612 v. Chr.).

Nahum

De naam Nahum betekent vertroosting of troost. De aankondiging van de verwoesting van Ninevé en het hele Assyrische rijk was een troost voor Juda. Nahum komt uit Elkos, maar het is onzeker waar dat ligt. Omdat Nahum ook spreekt tegen Juda is het goed mogelijk dat hij daar vandaan komt en Elkos dus in Juda lag.

BibleProject – Overview Nahum

Dreiging voor Ninevé en troost voor Juda 📜 Nahum 1

Vers 2-8 is een gedicht of psalm in de vorm van een acrostichon. Elke regel begint met een letter van het Hebreeuwse alfabet. Het gedicht is een beschrijving van de Here God, de HSV noemt het een ‘loflied op de Heere’.

Loflied op de HEERE
Loflied op de HEERE – HSV-Studiebijbel

In vers 9-15 volgt het komende oordeel over Ninevé en de verlossing van Juda.

De ondergang van Ninevé 📜 Nahum 2

Dan volgt goed nieuws voor Juda, de ondergang van Ninevé. In detail wordt beschreven hoe de stad wordt binnengevallen en wordt geplunderd. De leeuw was het symbool van Assyrië en Nahum gebruikt dit beeld van Assyrië als leeuw.

Wat is er over van het leeuwenhol? Het was een nest vol jonge leeuwen, de leeuw, de leeuwin en de welpen gingen er ongestoord hun gang. De leeuw roofde voor zijn welpen, beet kelen door voor zijn leeuwinnen, vulde zijn holen met prooi, zijn legers met buit. (Nahum 2:12-13 NBV)

Oorzaak van de ondergang van Ninevé 📜 Nahum 3

De oorzaak van het oordeel van God is hun wreedheid, leugens en hebzucht. Nahum noemt Ninevé in vers 1 een bloedstad. Nu moeten ze zelf ondergaan wat zij Juda hebben aangedaan. En het gaat ook echt gebeuren zegt Nahum en hij herinnert hen aan wat er met de Egyptische stad Thebe is gebeurd.

In 612 voor Christus werd Assyrië verslagen door de Babyloniërs en werd Ninevé ook echt verwoest. Ook Zefanja profeteerde de ondergang van Ninevé.

Hij zal ook Zijn hand uitstrekken tegen het noorden en Assyrië doen ondergaan. Hij zal Ninevé tot een woestenij maken, dor als een woestijn.
In het midden ervan zullen kudden neerliggen, allerlei in groepen [levende] dieren. Zowel kauw als nachtuil zal op zijn kapitelen overnachten. Een stem zal door het venster zingen, puin zal op de drempel liggen, want het cederwerk is blootgelegd.
Dit is de uitgelaten stad, die zo onbezorgd woonde, die in haar hart zei: Ik en verder niemand. Hoe is zij tot een woestenij geworden, een rustplaats voor de wilde dieren! Ieder die erdoorheen trekt, sist [van afschuw] en gebaart met zijn hand. (Zefanja 2:13-15 HSV)

Opwekking 158

De HEERE is goed, Hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Hij kent hen die tot Hem hun toevlucht nemen (Nahum 1:7 HSV)

De Heer is goed schrijft Nahum. Ook in de Psalmen staat vaak dat de Heer goed is. Bijvoorbeeld in Psalm 118:28-28 waar dit Opwekkingslied over gaat.

Bronnen

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: