BIJBEL(STUDIE)📜

1 SAMUËL

1 & 2 Samuël

Oorspronkelijk, in de Hebreeuwse Bijbel waren 1 & 2 Samuël één boek. Toen het Oude Testament werd vertaald in het Grieks (Septuaginta) werden het 2 boeken. Waarschijnlijk was de inhoud te groot voor 1 boekrol. De 3 hoofdpersonen zijn: Samuël, Saul en David.

De auteur is onbekend. Je zou denken dat Samuël de schrijver is, vanwege de naam van de 2 Bijbelboeken. Doordat de dood van Samuël erin beschreven staat kan hij het grootste gedeelte niet zelf beschreven hebben.

Deuteronomium en 1 & 2 Samuël

 • Mozes spreek in Deuteronomium al over de tijd dat Israël een koning zal hebben.
 • In 2 Samuël is er rust gekomen voor David en Israël, doordat er nog maar op één plek offers gebracht worden. In Deuteronomium 12:1-28 is dit al genoemd.
 • De Israëlieten moeten in Deuteronomium 27 de keuze maken tussen zegen (gehoorzaam) en vloek (ongehoorzaam).Iedere generatie maakt een andere keuze. In 1 Samuël is te lezen dat de zonen van Samuël niet het goede voorbeeld van hun vader opvolgen. De zoon van Saul, Jonathan maakt wel een goede keuze. Hij is trouw en offert zich op voor zijn vriend David.

Historische achtergrond

In ‘Sleutels tot de Bijbel’ van David Pawson staat een handige tijdlijn van het leiderschap van het volk Israël.

Leiderschap Israël en structuur 1&2 Samuël

Samuël was de laatste richter. Daarna zijn koningen het volk gaan leiden. Ze gingen van theocratie naar monarchie. Het boek Richteren eindigt met “In die dagen was er geen koning in Israël: eenieder deed wat juist was in zijn ogen” (Richteren 21:25 HSV). In de Hebreeuwse Bijbel volgt het boek Samuël hierna, waar de periode met een koning als leider beschreven wordt. Samuël waarschuwde het volk voor het hebben van een eigen koning, maar ze bleven erom vragen. God gaf toe aan hun wens, maar stond erop dat de koning van Israël anders zou zijn dan de koningen in omringende landen. De koning van Israël moest de wet uitschrijven en er elke dag uit lezen en Israël geestelijk leiden.

Leiderschap van het volk Israël

In de tijd van 1 Samuël is er veel strijd met de Filistijnen, die woonden in het gebied dat nu de Gazastrook genoemd wordt. De Filistijnen hebben goede wapens, ijzeren zwaarden en speren, daardoor staat Israël op achterstand bij strijd.

Inhoud 1 Samuël

Als je snel en makkelijk de inhoud van het boek 1 Samuël wil weten, kijk dan het filmpje van The Bible Project.

 1. 1 Samuël 1:1 tot 7:17 Samuël
 2. 1 Samuël 8:1 tot 15:35 Saul en Samuël
 3. 1 Samuël 16:1 tot 31:13 David en Saul

Gezalfde van God

Zalving in het Oude Testament:

 • Hoorde bij de persoonlijke verzorging. Ruth zalfde zich bijvoorbeeld toen ze naar de dorsvloer ging.
 • Er was ook een speciale zalving die een symbool was voor toewijding. Toen God in Bethel verschenen was wijde Jacob olie een steen door er olie over te gieten. Mozes moest de tabernakel en voorwerpen in de tabernakel zalven. Aäron zalfde zijn zonen.
 • Koningen werden gezalfd: Saul, David en Jehu. Elisa werd als profeet gezalfd.

Een koning word ‘Gezalfde van de Heer’ genoemd, zelfs de heidense koning Cyrus word zo genoemd. De zalving voor een taak is zowel een aanwijzing van de persoon als een belofte van bekwaammaking.

Gezalfde is ‘Messias‘ in het Hebreeuws en ‘Christos‘ in het Grieks en wijst naar de komende Verlosser uit de familie van David.

Leiderschap

 • Saul

Door God aangewezen en gezalfd door Samuël op bevel van God.

Saul is hebzuchtig en bang voor mensen en wordt ongehoorzaam en het gaat steeds verder bergafwaarts met hem. Hij wordt jaloers op David en doet meerdere pogingen hem te doden. Hij manipuleert met leugens. Laat priesters en hun gezinnen vermoorden. Houdt zich bezig met occulte dingen.

 • David

Door God aangewezen en gezalfd door Samuël op bevel van God.

David wordt door God uitgekozen vanwege zijn hart. David wil God gehoorzamen. Hij had Saul twee keer kunnen doden, maar deed het niet. David maakt ook fouten, maar gaat weer naar God als zijn situatie uitzichtloos is geworden. Hij stelt God op de eerste plaats.

De felheid van Saul om David te doden laat zien dat macht verslavend is.
Een leider kan in de verleiding komen om naar de macht te grijpen, maar moet net als David daar weerstand aan bieden.

ETS-Bijbelcursus

Deze blog of samenvatting van het Bijbelboek 1 Samuël heb ik gemaakt met hulp van:

Folder-ETS-2019-2020

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: