6. BALLINGSCHAP EN TERUGKEER NAAR JERUZALEM

Verdeeld Koninkrijk

De vorige tekening was van het verdeelde koninkrijk:

  • Israël/10 stammen/Noorden/hoofdstad Samaria
  • Juda/2 stammen/Zuiden/hoofdstad Jeruzalem

Het Noordrijk Israël in ballingschap naar Assyrië

In het negende jaar van Hosea nam de koning van Assyrië Samaria in en voerde Israël weg naar Assyrië. Hij liet hen wonen in Halah en in Habor, aan de rivier Gozan en in de steden van Medië (2 Koningen 17:6 HSV)

In 721 voor Christus werd het Noordrijk Israël veroverd door Assyrië en weggevoerd naar Assur. De 10 stammen bleven altijd verdeeld over andere volken.

Het Noordrijk Israël in ballingschap naar Assyrië

Zuidrijk Juda in ballingschap naar Babel

In 586 voor Christus werd Juda veroverd en de tempel verwoest door de dienaren van Nebukadnezar. De stammen van Juda en Benjamin werden weggevoerd naar Babel.

In die tijd trokken de dienaren van Nebukadnezar, de koning van Babel, naar Jeruzalem, en de stad werd belegerd. Nebukadnezar, de koning van Babel, kwam [zelf] naar de stad, toen zijn dienaren die belegerden. Toen ging Jojachin, de koning van Juda, [de stad] uit naar de koning van Babel, hij, zijn moeder, zijn dienaren, zijn vorsten en zijn hovelingen. De koning van Babel nam hem [gevangen] in het achtste jaar van zijn regering. En hij voerde vandaar alle schatten van het huis van de HEERE weg, en [ook] de schatten van het huis van de koning. Hij haalde alle gouden voorwerpen weg die Salomo, de koning van Israël, in de tempel van de HEERE gemaakt had, zoals de HEERE gesproken had. Hij voerde heel Jeruzalem in ballingschap: al de vorsten, alle strijdbare helden, tienduizend gevangenen, en alle ambachtslieden en smeden. Niemand werd overgelaten behalve de arme bevolking van het land. (2 Koningen 24: 10-14 HSV)

Zuidrijk Juda in ballingschap naar Babel

Terugkeer uit het Perzische rijk naar Jeruzalem

De ballingschap van de 2 stammen Juda en Benjamin, duurde 70 jaar. De Babyloniërs verslaan de Assyriërs, maar dan verslaan de Perzen, Assyrië.Toen Cyrus/Kores koning was in Perzië en Zerubabel de leider van de Joden was, werd het volk opgeroepen om de tempel in Jeruzalem te herstellen.
In 538 voor Christus begint de terugkeer naar Jeruzalem. Een klein deel keert terug, een groot deel blijft wonen in Perzië.

Terugkeer naar Jeruzalem

Het deel van de 2 stammen wat terugkeert in Jeruzalem wordt weer Israël genoemd en geen Juda meer. Hiermee worden weer de 12 stammen aangegeven.

Maar Zerubbabel en Jesua en de overige familiehoofden van Israël zeiden tegen hen: Het is niet aan u en aan ons om [samen] een huis voor onze God te bouwen, want wi­j alleen zullen [het] bouwen voor de HEERE, de God van Israël, zoals koning Kores, de koning van Perzië, ons geboden heeft. (Ezra 4:3 HSV)

Andere landkaarten en geschiedenis van het Oude Testament

  1. ABRAHAM, VAN UR NAAR KANAÄN
  2. JAKOB EN JOZEF
  3. VAN EGYPTE NAAR HET LAND KANAÄN
  4. DE VERDELING EN VEROVERING VAN HET LAND KANAÄN
  5. VERDEELD KONINKRIJK, 10 STAMMEN EN 2 STAMMEN
  6. BALLINGSCHAP EN TERUGKEER NAAR JERUZALEM

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: