EINDTIJD (7) – Opname

Opname van de gemeente Tot een jaar of 10 geleden had ik nog nooit gehoord over de opname van de gemeente. In deze blog probeer ik het kort en eenvoudig uit te leggen. Christipedia omschrijft het zo: De opname van de gemeente, ook wel kortweg de Opname genoemd, is een toekomstige, door de Bijbel voorzegde gebeurtenis, waarbij de ware gelovigen in een oogwenk door onze Heer en Heiland Jezus Christus van de aardbodem zullen worden weggerukt om voor altijd bij Hem te zijn (Joh. 14:1v; 1 Cor. 15:50v; 1 Thess. 4:16-17). Er bestaan verschillende…

EINDTIJD (6) – Duizendjarig rijk

Visies op het duizendjarig rijk In Openbaring 20:1-6 lezen we over een periode van duizend jaar. En ik zag een engel neerdalen uit de hemel met de sleutel van de afgrond en een grote ketting in zijn hand. En hij greep de draak, de oude slang, dat is de duivel en de satan, en bond hem [voor] duizend jaar, en wierp hem in de afgrond, en sloot hem daarin op en verzegelde [die] boven hem, opdat hij de volken niet meer zou misleiden, totdat de duizend jaar tot een einde…

EINDTIJD (5) – Vier visies op Openbaring

‘Maranatha’ medley Waarom verdiep ik me in de theorie van de eindtijd, vraag ik mezelf soms af. Het duizelt me soms. Zoveel termen, boeken, artikelen en filmpjes. Voor mij een beetje teveel informatie. Ik gooi alles door elkaar, futurisme, historisme en postmillenialisme. Als ik een heel klein stukje op weg ben, blijkt dat er verschillende visies zijn van Openbaring, maar óók verschillende visies op het duizendjarig rijk. Maar ik ga door, want ik denk dat God niet voor niets de Openbaring aan Johannes liet opschrijven en Jezus zoveel heeft gezegd…

EINDTIJD (4) – Verbonden in het Oude Testament

Betekenis voor de eindtijd De verbonden die God met Zijn volk Israël heeft gesloten hebben een eschatologische betekenis. Ze zijn een belangrijke aanwijzing voor de eindtijd en voor de periode die aan de eindtijd voorafgaat. Het feit dat de Here God zijn relatie met Israël vastlegt in verbonden is een aanwijzing dat Hij het zeer serieus opvat. Een verbond is niet zomaar een stukje papier! Het woord ‘verbond’ betekent verdrag, overeenkomst of testament. De Here God is een rechtvaardige, waarachtige God. Hij kan niet liegen. Hij zegt van tevoren wat…

EINDTIJD (3) – Profeten in het OT

Basiskennis Veel basiskennis, die ik leerde op de lagere school en de zondagsschool was een beetje weg. Ik kon het zeker niet uit mijn hoofd opnoemen. Zoals bijvoorbeeld de profeten van het Oude Testament en in welke tijd ze leefden. Toen ik bezig was met de tijdlijn van de Bijbel ontdekte ik ook weer dat ze profeteerden op verschillende tijden in de geschiedenis. De profeten in het Oude Testament zijn in te delen op de tijd waarin ze profeteerden: grondleggers klassieke profeten post-eschatologische profeten – aan het einde van en…

EINDTIJD (2) – Tijdlijn van de Bijbel

Tijdlijn van de Bijbel Na de twee moeilijke woorden eschatologie en apocalyptiek nu wat eenvoudigers. Al moet ik bekennen dat het niet eens zo makkelijk was om de Bijbel in het kort samen te vatten. Ik gebruikte een tijdlijn om een overzicht te krijgen van de Bijbel. Dat lijkt me een goede basis, om me weer verder te verdiepen in de eindtijd. Schepping Van Genesis tot en met Openbaring lezen we de geschiedenis van het heilsplan van God. God gaf verschillende beloften en de vraag is steeds, hoe en wanneer…

EINDTIJD (1) – eschatologie en apocalyptiek

Inleiding Een tijdje geleden zou ik gaan schrijven over een nieuwe onderwerp, over Israël. Het komt er niet van, omdat ik gewoon niet weet waar ik moet beginnen. Het boek ‘Zegen door Israël’ heb ik gelezen en over geschreven, maar daar bleef het bij. Nu wil ik af en toe gaan schrijven over het thema ‘Eindtijd’ en als ik daarmee bezig ben gaat het vanzelf een keer over Israël. Want zoveel weet ik al wel, dat deze twee alles met elkaar te maken hebben. Ook in dit onderwerp heb ik mezelf…