Psalm 91 BIJBEL(STUDIE) 📖 

Psalm 91

Zing de Psalmen In een vorige blog over de Psalmen schreef ik al dat ze tijdloos zijn en overal en altijd wel iets te zeggen hebben. De dichters van de Psalmen verwoorden alle menselijke gevoelens. Natuurlijk moeten we nieuwe liederen schrijven en zingen tot eer van God. Ook Paulus roept ons hiertoe op en Efeze 5:19 en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer (NBV) Grappig is wel dat voor het woord ‘jubelen’ letterlijk staat ‘psallontes’ en dat betekent…

Lees verder
soorten psalmen BIJBEL(STUDIE) 📖 

Verschillende soorten PSALMEN

Soorten psalmen De Psalmen zijn op veel manieren in te delen. In de vorige blog over de Psalmen bijvoorbeeld liet ik zien dat de Psalmen eigenlijk vijf boeken zijn. Ze zijn ook in te delen op onderwerp, want ze zijn heel verschillend van karakter en inhoud. Er zijn Psalmen waarin tot God gesmeekt wordt en Psalmen die Hem loven. Psalmen die Hem smeken om vergeving of vragen om de vernietiging van vijanden. Gebeden voor de koning of het volk Israël. Psalmen die ingaan op de problemen van het leven en…

Lees verder
soorten psalmen BIJBEL(STUDIE) 📖 

Bijbelboek PSALMEN

Herkenbare gevoelens Het boek van de Psalmen is waarschijnlijk het meest geliefde en bekende Bijbelboek voor veel christenen én Joden. Ze zijn tijdloos en hebben overal en altijd wel iets te zeggen. De dichters van de Psalmen verwoorden alle menselijke gevoelens. ‘Negatieve’ emoties zoals woede, frustratie, jaloezie, wanhoop, angst en afgunst. Maar ook ‘positieve’ emoties van blijdschap, hoop en vrede. Voor iedereen is dit herkenbaar. Naam De Hebreeuwse naam voor Psalmen is Tehilim wat betekent ‘lofliederen’. De Griekse naam voor dit boek is Psalmos of Psalmoi, wat betekent ‘liederen bij…

Lees verder
soorten psalmen BIJBEL(STUDIE) 📖 

Poëzie in de Bijbel

Dichterlijke boeken in de Bijbel Een ander woord voor dichtkunst is poëzie en wordt veel gebruikt in het Oude Testament. Bij  de profeten vinden we wat poëzie. Bijvoorbeeld in Klaagliederen staat een verzameling qinah-gedichten. Dichterlijke boeken in de Bijbel zijn: Job Psalmen Spreuken Prediker Hooglied Spreuken, Job en Prediker worden ook gerekend onder de wijsheidsliteratuur. Daarin gaat het niet om theoretische kennis, maar om inzicht in wat een goed leven is. De nadruk ligt op rechtvaardigheid en rechtschapenheid en op leven en dood. Poëzie  In de nieuwere bijbelvertalingen is de…

Lees verder
hoop PERSOONLIJK 👩🏻‍💻 

Hoop

Ziek De afgelopen weken vond ik het soms moeilijk om de moed erin en om hoop te houden. Meer dan twee weken lag ik ziek op bed met griep of corona. Eerlijk gezegd ben ik ben niet zo’n geestelijke held, geen ‘strijder in de hemelse gewesten’ en ook ben ik zeker geen optimist van nature. Soms ben ik jaloers op mensen die het glas altijd half vol zien in plaats van half leeg. Vorig weekend had ik koorts, was ik ongelofelijk moe en ik kon weinig meer. Het leek bijna alsof…

Lees verder
Job BIJBEL(STUDIE) 📖 

JOB en het lijden

Bijbelboek Job Bij het Bijbelboek Job denken we meteen aan het thema ‘lijden’. Er zijn verschillende gezegden die we gebruiken en uit het boek Job komen: ‘Jobsgeduld’ ‘Zo arm als Job’ ‘Jobstijding’ Hoe vertrouw je God zelfs als het leven niet eerlijk is en je zonder goede reden moet lijden? Wat betekent het dat God de wereld regeert met wijsheid, en hoe kan deze waarheid vrede brengen in donkere tijden. Lijden en Gods rechtvaardigheid Waarom moeten goede mensen lijden, vragen wij ons vaak af. Ook in het boek Job was…

Lees verder
Job BIJBEL(STUDIE) 📖 

Bijbelboek JOB

Schrijver en tijd van ontstaan Het is niet bekend wie de schrijver is van het boek Job. Er wordt verschillend gedacht over de tijd van ontstaan van het boek. Het kan geweest zijn in de tijd van Mozes tot de tijd van Ezra. Veel details uit het boek passen in de tijd van Abraham: Zijn rijkdom wordt afgemeten in vee. Job bereikt een zeer hoge leeftijd, hij werd minstens 200 jaar oud. Dit wijst op de tijd van Terach en Abraham. Hij treedt op als priester, die kwamen in latere…

Lees verder