DE ‘APOSTEL’ IN DE NIEUWE APOSTOLISCHE REFORMATIE

Apostel

In de Bijbel, in het Nieuwe Testament was een apostel iemand die het evangelie van Jezus Christus vertelde aan de mensen. Hij was ooggetuige van het leven van Jezus geweest, behalve Paulus, maar hij had een persoonlijke ontmoeting met Jezus gehad op weg naar Damascus. Pinkster- en charismatische kerken noemen gemeentestichters of zendelingen ook nog weleens apostelen.

New Apostolic Reformation

De naam zegt eigenijk al dat de apostel belangrijk is in de New Apostolic Reformation. Van de vijf bestuursfuncties/bedieningen (van de vijfvoudige bediening) zijn de apostel en de profeet het belangrijkste in de NAR. Niet alleen met de bedoeling om de gemeente te bemoedigen, maar vooral om te regeren over de gemeente. Peter Wagner, de bedenker van de (term) New Apostolic Reformation noemt de autoriteit van de apostel en profeet de meest belangrijke verandering.

Tot voor kort bestond de centrale focus van autoriteit in onze kerken uit groepen, niet uit individuen. Er werd vertrouwen gesteld in zittingen, kerkenraden, benoemingscommissies, diaconieën, beheerders, gemeenten, kerkenraden, verenigingen, algemene raden, kabinetten, congressen, synoden en dergelijke. Zelden is het vertrouwen voor de uiteindelijke besluitvorming gegeven aan individuen zoals pastors of apostelen. Dit echter, verandert definitief in de Nieuwe Apostolische Reformatie. (Peter Wagner ‘Apostles and Prophets: The Foundation of the Church’)

Het gezag of ‘geestelijke bedekking’ van de apostel 

De apostel in de NAR heeft de meeste autoriteit, omdat hij gezag heeft over de kerkelijke gemeente. Maar vaak niet alléén over de kerkelijke gemeente. Ook landelijk of zelfs wereldwijd stellen kerkleiders of voorgangers zich onder het gezag of ‘de geestelijke bedekking’, van een apostel. Bill Hamon zegt zelfs in ‘The Day of the Saints: Equipping Believers for Their Revolutionary Role in Ministry’ dat het een voorwaarde is je te onderwerpen aan het leiderschap van de apostelen, om jezelf te kunnen onderwerpen aan het leiderschap van God. Bekende apostelen zoals Bill Johnson en Mike Bicle hebben miljoenen volgers die onder hun ‘geestelijke bedekking’ staan. Die volgers delen dan in de macht die de apostel heeft ontvangen van God.

Bronnen

1 reactie

  1. Aritha schreef:

    Bedankt. Dit vind ik leerzaam

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: