LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

AMERICAN GOSPEL: CHRIST CRUCIFIED

AMERICAN GOSPEL

Kijktip

Voor wie zich verveelt in de laatste week van de kerstvakantie heb ik een kijktip: American Gospel: Christ Crucified. De film gaat over de betekenis van het kruis van Jezus Christus.

Het woord van het kruis

Want het woord van het kruis is voor hen die verloren gaan wel dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht van God. (1 Korinthe 1:18 HSV)

Met het woord van het kruis wordt bedoelt de prediking waarin de kruisdood van Jezus Christus centraal staat. Uit 2 Korinthe 2:15 en 16 blijkt dat de mensheid in twee groepen wordt verdeeld: zij die zalig worden en zij die verloren gaan. Voor de één is de boodschap van het kruis een dwaasheid en voor de ander is het de boodschap waardoor ze behouden/zalig kunnen worden. Doordat Jezus stierf aan het kruis kon Zijn kracht zichtbaar worden in Zijn opstanding en deze kracht komt tot de gelovigen door het woord van het kruis. Dit is een heftig onderwerp en deze film die hierover gaat is dat dus ook.

When I Survey the Wondrous Cross 

De film begint met dit lied:

When I survey the wondrous cross
On which the Prince of glory died
My richest gain I count but loss
And pour contempt on all my pride

Where every realm of nature mine
My gift was still be far too small
Love so amazing, so divine
Demands my soul, my life, my all

Zonde en genade

Verschillende personen komen aan het woord in de film. Alistair Begg legt uit dat, omdát het woord van het kruis dwaas klinkt, het een verleiding is voor predikers van het goede nieuws om de moeilijke dingen weg te moffelen, zo niet te verwijderen.

Russell Berger was atheïst. Hij en zijn vrouw Katherine zijn ook te zien in de eerste film American Gospel Christ Alone, Katherine is ziek. Ze zegt in deze film dat ze in haar lijden steeds meer leerde over hoeveel God van haar hield en de enige manier waarop zij dit kan verklaren is dat dit kan door Gods genade. Voor een atheïst als Russel klink de boodschap van het kruis als dwaasheid.

Ik werd geconfronteerd met de beslissing: vertrouw ik op wat God over deze zonde? Of volg ik wat de wereld en mijn gevoelens zeggen.

Het is de onvermijdelijk conclusie na het lezen Schrift dat Jezus Christus de enige manier is, waarop men gered kan worden, waarmee men het in orde kan maken met God. (Russell Berger)

Volgens Michael Durham is één van de problemen met het huidige Amerikaanse Evangelie, dat we helemaal op de verkeerde plaats beginnen. We beginnen bij het kruis van Jezus Christus en vragen om een Redder te aanvaarden, waarvan ze niet eens weten dat ze die nodig hebben!

Universeel christendom

In de film gaat het ook over een universeel christendom. Richard Rohr heeft het over ‘Christus, onbeperkt, universeel en kosmisch’. Volgens hem is er één God, die alle dingen heeft gemaakt en Christus is een andere naam voor alles. De natuur is Christus en zelfs in zijn hond zag Richard Rohr Christus. Het woord atonement (verzoening) legt hij als volgt uit: Verzoening (atonement) is, at-one-ment, we zijn één (at-one) met God. De theorie van verzoening met God door het kruis is volgens hem niet nodig.

American Gospel: Christ Crucified 

Beide films AMERICAN GOSPEL: CHRIST ALONE en AMERICAN GOSPEL: CHRIST CRUCIFIED heb ik, voor wie wil, te leen op een usb-stick.

Het belangrijkste dat ik u heb doorgegeven, heb ik op mijn beurt ook weer ontvangen: dat Christus voor onze zonden is gestorven, zoals in de Schriften staat, (1 Korinthe 15:3 NBV)

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: