BIJBEL(STUDIE)📜

ABRAHAM GEZIEN?

Abraham

Mijn man is 50 jaar geworden!

Vandaag is mijn man 50 jaar geworden! Iets waar ik dankbaar voor ben. Hij zorgt al jaren zo goed voor mij en voor onze kinderen en ik hou van hem.

Op zijn werk is een grote Abraham pop neergezet, leuk is dat! Ik houd het bij een vaandel, slingers en wat ballonnen. Waarom eigenlijk, omdat ik het ‘niet zo gewend’ ben, zo’n pop. Niet mee opgevoed zeg maar. Toch ben ik nu wel benieuwd waar de Abraham pop en de uitdrukking ‘Abraham gezien’ vandaan komt.

Johannes 8:56-59

Het antwoord komt uit Johannes 8, waar het gaat het over Jezus, als Zoon van God en het ongeloof van de Joden in Hem. Ze geloofden niet dat Jezus de Zoon van God is. Ze spreken over Abraham. Jezus zegt dan:

vers 56 Abraham, uw vader, verheugde zich op mijn komst, en toen hij die meemaakte was hij blij.’ (NBV)

Abraham was blij met de geboorte van Isaak, als bevestiging van zijn geloof in het feit dat alle volken van de aarde gezegend zouden worden. Hij keek toen al naar de toekomst in tegenstelling tot de Joden in de tijd van Jezus.

vers 57 De Joden zeiden: ‘U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?’ (NBV)

De Joden vatten de woorden van Jezus letterlijk op. Jezus heeft gezegd dat Abraham Zijn dag ‘gezien’ had, maar dat kan volgens hen nooit waar zijn. Ze draaien om wat Jezus zegt: zij spreken niet van het feit dat Abraham Jezus gezien zou hebben, maar dat Jezus Abraham gezien zou hebben en dat kan niet, want Hij is nog jong, nog geen 50 en het is al meer dan 17 eeuwen geleden dat Abraham is gestorven.

vers 58 Jezus zei tegen hen: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Vóór Abraham geboren was, ben Ik (HSV)

Hiermee is het duidelijk Wie Jezus is. Hij zegt Degene te zijn Die leefde vóór Abraham geboren was. Jezus zegt ook niet ‘was Ik er al’, wat zou betekenen dat Hij al meer dan 2000 jaar oud is, maar ‘ben Ik’. Hij was er altijd al.

vers 59 Zij namen dan stenen op om ze op Hem te werpen. Maar Jezus verborg Zich en ging de tempel uit; Hij ging midden tussen hen door en zo ging Hij weg (HSV).

De woorden ‘ben Ik’ zijn dezelfde als het begin van Gods uitspraak: ‘IK BEN DIE IK BEN’ in Exodus 3:14. De Joden herkenden dit en begrepen dus ook dat Jezus hiermee zegt dat Hij God is en toen wilden ze Hem stenigen, maar Jezus verborg Zich en ging de tempel uit.

Abraham gezien?

Ons gezegde ‘hij heeft Abraham gezien’ als iemand 50 jaar wordt, komt dus van vers 57 “U bent nog geen vijftig en u zou Abraham gezien hebben?”.

Literatuur

2 thoughts on “ABRAHAM GEZIEN?

  1. Interessant vers. Je kunt ook lezen dat Abraham getuige was (in de hemel of nog in het dodenrijk, zie de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus) van de geboorte van Jezus.

    1. Boeiend he, ik vond zelfs nog een uitleg over het getal 50, ook leuk om te lezen:
      “U zult pas deel hebben aan de Nieuwe Schepping als U 50 bent. U zult Abraham pas zien in de Nieuwe Schepping, namelijk als U de volheid van de 7 (en dat is 7 x 7 = 49) achter U hebt. Als U de volheid van de 7 dagen van deze wereld, achter U hebt, en U dus in het 50e jaar (= type van de Nieuwe Schepping) aangekomen bent”.
      https://vlichthus.nl/abraham-50-jaar/?fbclid=IwAR2wWzuc_pDkQavlwmV7mWG0jRlH9aDyIJjol5CFmJILXTDjXjYrQlr1AIk

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: