1. ABRAHAM, VAN UR NAAR KANAÄN

Abraham

Chronologie

Na 4 jaar ETS kan ik de Bijbelboeken weer uit mijn hoofd opzeggen. Het onthouden van de datums van belangrijke gebeurtenissen vind ik nog lastig en met namen op chronologische volgorde zetten scoor ik niet hoog op een tentamen. Aan de lessen, samenvattingen en PowerPoints ligt het niet, want daar zitten altijd handige schema’s bij. Landkaarten in mijn Bijbel vind ik altijd leuk en ik bedacht, als ik kaartjes teken met de plaatsen erbij onthoud ik misschien de volgorde van de Bijbelse geschiedenis beter. Ik ben begonnen met de reis van Abraham.

Sem, Cham en Jafet

Na de zondvloed kregen Sem, Cham en Jafet, de zonen van Noach, zelf zonen. Hun afstammelingen worden genoemd in Genesis 11. De volken trokken van de ene plaats naar de andere. Ze kwamen in het oosten, in Babylonië en gingen daar wonen in een dal. Ze maakten een toren die tot de hemel moest komen. Ze wilden beroemd worden. De Here God zag dit en zorgde ervoor dat de mensen elkaar niet meer konden verstaan, zodat ze stopten met bouwen. Zo gingen ze overal verspreid op aarde wonen.

Terah was een nakomeling van Sem en hij kreeg drie zonen: Abram, Nachor en Haran.

Het land Kanaän

Verder zei Hij tegen hem: Ik ben de HEERE, Die u uit Ur van de Chaldeeën geleid heb, om u dit land te geven om het in bezit te hebben. (Genesis 15:7 HSV)

Ik vond het leuk om de reis van Abraham vanuit Ur naar Haran en het land Kanaän te tekenen. Het is toch mooi dat God al bij Abraham begon en hem het land Kanaän beloofde.

Van Ur naar Kanaän

De plaatsen waar Abraham is geweest, zijn te lezen in Genesis 11 tot 24.

 • En Terah nam Abram, zijn zoon, en Lot, zijn kleinzoon, de zoon van Haran, en Sarai, zijn schoondochter, de vrouw van zijn zoon Abram, en zij trokken met hen uit Ur van de Chaldeeën om naar het land Kanaän te gaan. Ze kwamen tot Haran en bleven daar wonen
 • Van Haran gingen Abram en zijn familie naar Sichem, tot de eik van More. Hij ging verder naar het bergland ten oosten van Bethel en zette zijn tent op tussen Bethel en Ai. Verder ging hij naar het Zuiderland.
 • Er kwam hongersnood in dat land. Daarom trok Abram naar Egypte om daar te wonen als vreemdeling
 • Abram moest weg uit Egypte. Hij ging naar het Zuiderland/Negev, met zijn vrouw Saraï en zijn neef Lot. Abram en Lot gingen uit elkaar. Abram bleef in Kanaän.
 • Toen Abraham en Sara al oud waren werd Sara zwanger en kregen ze een zoon Isaak.
 • Isaak trouwde met Rebekka. Toen Abraham stierf ging Isaak bij de put Lacha-Roï wonen. Ze kregen kinderen: Jakob en Esau.

Van Haran naar Sichem → Tussen Bethel en Ai → Zuiderland/Negev → Egypte → Tussen Bethel en Ai → Hebron → Dan → Hoba, links van Damascus → Dal van Sjave naar Jeruzalem → Hebron → Gerar → Berseba → Land van Moria → Berseba → Hebron

Andere landkaarten en geschiedenis van het Oude Testament

 1. ABRAHAM, VAN UR NAAR KANAÄN
 2. JAKOB EN JOZEF
 3. VAN EGYPTE NAAR HET LAND KANAÄN
 4. DE VERDELING EN VEROVERING VAN HET LAND KANAÄN
 5. VERDEELD KONINKRIJK, 10 STAMMEN EN 2 STAMMEN
 6. BALLINGSCHAP EN TERUGKEER NAAR JERUZALEM

Reacties worden z.s.m. geplaatst

%d bloggers liken dit: