LEVEN MET GOD EN DE BIJBEL BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻
BIJBEL(STUDIE)📖/BOEKVERSLAGEN📚/ISRAËL🇮🇱/KERK⛪️/NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION🐍/PERSOONLIJK👩🏻‍💻

600 Psalmverzen

Psalmbijbel

600 psalmverzen

Het zijn echt rond de 600 psalmverzen, volgens mijn eenvoudige berekening. Op de basisschool leerde ik van mijn 4e tot 12e jaar elke week een nieuw psalmvers, wat we dan op maandag alleen moesten opzeggen. Van mijn 6e tot 12e zat ik op de zondagschool, waar we ook iedere week een (ander) psalmvers leerden.

Een jaar heeft 52 weken – ongeveer 8 weken vakantie, dat zijn 44 weken x 8 basisschooljaren = 352 + 44 weken x 6 jaar zondagschooljaren = 264 psalmversjes. Bij elkaar zijn dat er 616. Oh, maar ik vergeet nu te melden dat we in het laatste schooljaar in plaats van een psalmvers een catechismus vraag moesten leren. Dus het zijn er iets minder dan 616, maar ik heb er ook psalmverzen uit mijn hoofd geleerd door het zingen in de kerkdiensten op zondag.

Psalmen, gezangen en geestelijke liederen

Op een gegeven moment kwam de vraag naar andere liederen dan de berijmde Psalmen en de dienst. De discussie was, wel of geen andere liederen en zo ja, voor of in de dienst? Natuurlijk werden de tegenstanders door de voorstanders (ook door mij), met deze teksten om hun oren geslagen:

“En word niet dronken van wijn, waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de Geest, en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof [Hem] in uw hart” (Efeze 5:18 en 19 HSV)

“Laat het woord van Christus in rijke mate in u wonen, in alle wijsheid; onderwijs elkaar en wijs elkaar terecht, met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen. Zing voor de Heere met dank in uw hart” (Kolossenzen 3:16 HSV).

Nu

Inmiddels zijn we al 7 jaar weg uit een ‘Psalmzingende’ kerk. In plaats van alleen berijmde Psalmen zingen we nu een mix van Opwekking, Hillsong en Bethelmusic. En ik? Ik mis de Psalmen en eerlijk gezegd ook het orgel. Natuurlijk zijn sommige Opwekkingsliederen gebaseerd op een Psalm, maar vaak maar op een paar verzen van een Psalm.

Regelmatig luister ik nu doordeweeks naar ‘Wens’ en in het weekend naar ’t Heerlijk loflied op Groot Nieuws Radio. Dan geniet ik wanneer iemand een Psalmvers heeft aangevraagd.

Herinneringen

De Psalmen zijn eerlijk. Eerlijk over het leven. Alles komt voorbij, moeite, pijn, oorlog en ziekte. Maar ook dank aan God en blijdschap. Gelukkig zitten de Psalmen in mijn hoofd. Soms komt er zomaar één in mijn herinnering. Gisteravond in een kring met andere mensen, noemde iemand zomaar de eerste zin van Psalm 77 vers 7 “‘k Zal gedenken, hoe voor dezen. Ons de Heer heeft gunst bewezen”. Ik bedankte hem, omdat ik nu dus de hele avond met die melodie in mijn hoofd zat ?. Na de kringavond zochten we de Psalm op, want we wisten niet precies de hele tekst meer. En kijk nu, alles zit toch in deze Psalm? Angst, afwijzing, genade, dankbaarheid aan God, de daden van God die het volk Israël heeft bevrijdt uit de handen van Farao en hen naar het beloofde land bracht.

Psalm 77

Ik werd er blij van. Het leven is niet altijd makkelijk, maar God is erbij. Ik ben niet volmaakt, maar God is genadig.

Jouw reactie stel ik op prijs en wordt z.s.m. geplaatst

Een gedachte over “600 Psalmverzen”

%d bloggers liken dit: