BIJBEL(STUDIE)📜
BIJBEL(STUDIE) 📜

KLAAGLIEDEREN

Naam van het boek In de Griekse vertaling van het Oude Testament is dit boek Tranen genoemd. In de Hebreeuwse Bijbel Hoe?! (‘êkâ). Dit is het eerste woord in het boek en in hoofdstuk 2 en 4. Het Engelse woord Lamentations komt van het Latijnse woord voor Tranen. De Nederlandse naam Klaagliederen staat niet in […]

Lees verder
BIJBEL(STUDIE) 📜

DE BRIEF VAN JUDAS

De brief van Judas Het is de kortste brief in de Bijbel. De brief is geschreven door Judas, een broer van Jakobus en Jezus. Het is een onbekende brief, maar wel heel boeiend. Er staan bijzondere dingen in, zoals de woordenwisseling tussen aartsengel Michaël en de duivel over het lichaam van Mozes. Het is scherp […]

Lees verder
NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION 🐍

BSSM-STUDENTEN GERIDDERD

Knighting students with a sword Na elk leerjaar worden BSSM-studenten die aan alle voorwaarden hebben voldaan geridderd door Bill Johnson en Kris Vallotton. Als je een BSSM-student kent heb je vast weleens een foto hiervan (en het diploma) voorbij zien komen op social media. Ik ben nieuwsgierig naar de betekenis hiervan. Waarom doen ze dit […]

Lees verder
VROUWEN-BIJBELSTUDIE
NEW AGE & NEW APOSTOLIC REFORMATION 🐍

VROUWEN-BIJBELSTUDIE

Wekelijkse Bijbelstudie voor vrouwen Even een heel ander soort blogje tussendoor. Ik ben al weken druk met de Bijbelboeken, omdat ik binnenkort tentamen heb. Het lukt met niet zo goed om me te concentreren vandaag. Dit filmpje wilde ik nog steeds een keer delen, omdat ik het zo grappig herkenbaar vind. De maakster van het […]

Lees verder
2 PETRUS
BIJBEL(STUDIE) 📜

2 PETRUS

Wie schreef de brief en wanneer Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus: (2 Petrus 1:1 HSV) Omdat de stijl van de brief heel anders is dan de eerste brief, hebben sommige […]

Lees verder
1 Petrus
BIJBEL(STUDIE) 📜

1 PETRUS

Dóór wie, áán wie en wanneer geschreven? Petrus, een apostel van Jezus Christus, aan de vreemdelingen in de verstrooiing in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bithynië, (1 Petrus 1:1 HSV) Net als in 1 Petrus 2:11, Genesis 23:4, Psalm 39:13, Handelingen 7:6 en Hebreeën 11:13 worden de gelovigen vreemdeling en bijwoner genoemd. Gelovigen woonden in […]

Lees verder
petrus
BIJBEL(STUDIE) 📜

WIE WAS PETRUS?

1e en 2e brief van Petrus Over de 1e en 2e brief van Petrus wilde ik gaan schrijven. Maar al snel besefte ik dat het belangrijk is om eerste iets meer over Petrus te weten. Dan zijn de brieven beter te begrijpen. Vandaar, eerste een blogje over Petrus. Petrus aan Jezus voorgesteld Simon Petrus groeide […]

Lees verder
hoop
BIJBEL(STUDIE) 📜

OORDEEL ÉN HOOP 📜 JEREMIA 50-52

Oordeel over Babel De vorige keer schreef ik over het oordeel van God over de heidenvolken. De twee grootste rijken in de tijd van Jeremia waren Egypte en Babel. Als eerste wordt in Jeremia de oordeelsprofetie over Egypte beschreven en als laatste over Babel. De Heer zegt: ‘Babyloniërs, jullie hebben mijn land leeggeroofd. O, wat […]

Lees verder
hoop
BIJBEL(STUDIE) 📜

JEREMIA 46-51 📜 GODS OORDEEL OVER DE HEIDENVOLKEN

Negen heidenvolken Jeremia 46-52 bevat profetieën van oordeel over de heidenvolken, de volken rondom Juda. Ze zijn geschreven in de vorm van gedichten. David Pawson schrijft dat het herstel van Juda zal samenvallen met het oordeel over iedereen, die Juda problemen heeft bezorgd. In Jeremia 50 waar het gaat over het oordeel over Babel, staat […]

Lees verder
hoop
BIJBEL(STUDIE) 📜

HET OORDEEL VAN GOD OVER JUDA 📜 JEREMIA 34-45

Eerlijk gezegd lijkt er geen eind te komen aan het boek Jeremia. Deze keer gaat het over het einde van Juda en de val van Jeruzalem. Over de trouw van God en de ontrouw van Juda. Het gaat over de tijd kort voor (hoofdstuk 34-36), tijdens (hoofdstuk 37-39) en na (hoofdstuk 40-45) de val van […]

Lees verder