GEEN OPWEKKING ZONDER ISRAËL

Opwekking

Pinksterconferentie ‘Opwekking’ Al jaren gaan we als gezin naar de Pinksterconferentie ‘Opwekking’ in Biddinghuizen. Op mijn ‘Groeiblog’ staan berichtjes hierover van de laatste 5 jaar dat we gingen. Vanwege de coronacrisis is de Pinksterconferentie dit jaar digitaal. We missen de gezelligheid van het evenemententerrein met de vele mensen. Het voordeel van digitaal is dat je op je eigen tijd kunt kijken/luisteren en eventueel nog eens. Israël Ik kijk terug en bedenk naar welke hoofdprogramma’s en seminars we zijn geweest. We zijn nog nooit naar een seminar over Israël geweest. Zeker…

Lees verder

THEOLOGIE EN DE LIEFDE VOOR GOD

theologie

Wat is theologie? Het woord theologie kan afgeleid worden van twee Griekse woorden: theos (God) logos (woord) Theologie is dus het spreken of nadenken over God. Net zoals ‘biologie’ het wetenschappelijk spreken over het leven (bios) is. Theologie niet belangrijk? Soms hoor ik mensen praten over theologie alsof het een vies woord is. Onze persoonlijke beleving lijkt belangrijker te zijn, dan de waarheid en theologie wordt steeds minder belangrijk. We leren God kennen door Hem te ervaren, zegt men dan en niet door Bijbelkennis en theologie. Geestelijk leven en theologie…

Lees verder

Boekverslag – ‘Adieu!’ (2)

manipulatie

Adieu! In oktober schreef ik over het boek ‘Adieu!’ De eerste twee hoofdstukken gaan over manipulatie en schadelijk leiderschap en zijn vooral feitelijk. Ik wil nog een klein stukje delen over de volgende hoofdstukken, die gaan over de emotionele verwerking hiervan. Vier fasen tabel In het boek staat een tabel met de vier fasen van het scheidingsproces. In oktober kopieerde ik deze tabel en kleurde alles van één fase dezelfde kleur. Vandaag bekeek ik na maanden de tabel opnieuw en bedacht dat ik ook verticaal kan kleuren, met dezelfde kleur.…

Lees verder

Bijbelboek HOOGLIED

Hooglied

Lied der liederen Hooglied, van Salomo (Hooglied 1:1 NBV) De Hebreeuwse naam van dit Bijbelboek is ‘lied der liederen’. Het gaat om een heel bijzonder lied blijkt uit deze naam.  De uitdrukking is te vergelijken met ‘Koning der Koningen’ of ‘ijdelheid der ijdelheden’. Van Salomo? In de Hebreeuwse Bijbel staat: Het lied der liederen, welke is ‘le shlomo’. ‘Le’ kan betekenen: ‘van’, ‘door’, ‘aan’, ‘over’, ‘volgens’, ‘betreffende’ of ‘naar analogie van’. Lang is gedacht dat Salomo de schrijver is, maar dit hoeft dus niet zo te zijn. Je kunt je…

Lees verder

CONTEXTUEEL PASTORAAT EN DE KERK

contextueel pastoraat

Ivan Böszörményi-Nagy Gisteren was het 100 jaar geleden dat Ivan Böszörményi-Nagy werd geboren, een Hongaars-Amerikaanse psychiater en psychotherapeut. Hij bedacht de Contextuele Therapie. Bij deze therapie staat niet alleen de cliënt centraal, maar ook zijn of haar familie. Dit kan op diverse manieren, zelfs als een familielid niet meer leeft. Ivan Böszörményi-Nagy is veel in België en Nederland geweest. Hij werd vooral bekend door ElseMarie van den Eerenbeemt, die ook verschillende boeken schreef over de Contextuele Therapie. Veel psychotherapeuten, maar ook predikanten of pastoraal werkers werken met de Contextuele Therapie. Ook zijn er…

Lees verder

Jezus bezat geen enkele bovennatuurlijke kracht?

Johannes 5:19

Jezus bezat geen enkele bovennatuurlijke kracht De tekst uit Johannes 5:19 wordt vaak gebruikt of misbruikt als bewijs dat wij mensen hetzelfde of nog meer kunnen dan Jezus, toen Hij op aarde was. De volgende twee uitspraken zijn van Bill Johnson, uit het boek ‘Wanneer de hemel doorbreekt op aarde’. Veel van zijn volgers zeggen en leren hetzelfde. Jezus bezat geen enkele bovennatuurlijke kracht Hij deed wonderen, krachten en tekenen als een mens met een onbelemmerde relatie met God – en dus niet als God. Als Hij wonderen had gedaan…

Lees verder

Vertrouwen

vertrouwen

‘Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’ Er klinkt soms kritiek op het lied ‘Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw’. Het is te makkelijk, te afwachtend en te weinig actief. We moeten niet stilzitten, maar hard werken aan het koninkrijk. Maar weet je dat wachten op God helemaal geen ‘stilzitten’ is? En het is al zeker geen gemakzucht. Vertrouwen op God, helemaal aan Hém toevertrouwen, is lastig. Het is dus juist hard werken! Maar Hij belooft dat alles nieuw zal worden. Hij is het waard om te wachten! Wacht…

Lees verder